Systemkrav
Hårdvaru- och operativsystemkrav för kunddatorerna:
  • PC Windows 7 eller nyare

Operativsystemkravet för servern:
  • Windows Server 2008 eller Windows Server 2012
    OBS! DP-Group erbjuder programvaran som ASP-tjänst