eBooking Library

eBooking Library är ett dataprogram avsett för bokning och kontroll av kunddatorer som finns till allmänhetens förfogande på de flesta bibliotek och i andra offentliga utrymmen. Programmet kan användas från varje arbetsstation som är ansluten till internet och försedd med internet-browser.

Applikationens viktigaste egenskaper är bl. a. följande:

  • Flerspråkighet – kunden kan välja sitt språk bland svenska, engelska, tyska eller finska.
  • Kundens bokningar kan begränsas antingen per totalantal eller per vald tidsenhet dvs. dag eller vecka.
  • Kunden kan börja använda programmet med hjälp av sitt bibliotekskortsnummer och tillhörande PIN-kod förutsatt att förbindelse mellan Booking och biblioteksprogrammet aktiveras.
  • Tack vare eBooking kan kunderna boka och använda datorerna på självbetjäningsbasis så personalen får tid över åt andra uppgifter.

Provkör gratis!

Det är möjligt att enkelt bekanta sig med programmet så att applikationen med databasen blir kvar på DP-Groups server. Då behöver bara s.k. TÄCKE-program installeras på arbetsstationerna hos kunden. Tag kontakt, så berättar vi mera!

::: Bruksexempel >>>