Produktfördelar
  • Möjliggör kundens självbetjäning vid bokning och användning av datorer.
  • Kunderna kan göra bättre tidsscheman då bokning av datorer är möjlig långt in i framtiden.
  • Besparar personalens tid åt mera krävande uppgifter när en del rutinarbeten kan handhas av datasystem.
  • Förbättrar kunddatorernas utnyttjandegrad jämfört med manuella system.
  • Datasystem är omutliga, vilket innebär opartisk och ostridig fördelning av sessionstid till datorerna, detta i sin tur bidrar till lugnare stämning på avdelningen.
  • Innebär bättre övervakning av datorerna och definitivt bättre möjligheter att reda upp fall av missbruk.
  • eBooking producer automatiskt en hel del statistik för både bibliotekets eget behov och för myndigheterna.