Sovelluksen hyödyt
  • Mahdollistaa asiakkaalle koneiden varaamisen ja käytön itsepalveluna.
  • Parantaa asiakkaiden mahdollisuuksia suunnitella ajankäyttönsä jopa viikkojen päähän etukäteen tapahtuvan varaamisen ansiosta.
  • Vapauttaa koulutettujen ihmisten aikaa tärkeämpiin tehtäviin, kun rutiinitöitä saadaan atk-järjestelmällä hoidettavaksi.
  • Parantaa asiakaskoneiden käyttöastetta manuaalisysteemiin verrattuna.
  • Mahdollistaa puolueettoman ja riidattoman koneiden jakamisen, kun koneiden varaaminen ja käytön valvonta tapahtuu atk-systeemin avulla. Tämä on monesti omiaan rauhoittamaan ilmapiiriä.
  • Mahdollistaa koneiden paremman valvonnan atk:n avulla ja ratkaisevasti paremmat selvitysmahdollisuudet väärinkäyttötilanteissa.
  • Tuottaa erilaisia tilastoja kirjaston omaan käyttöön sekä viranomaisraportointia varten.